Kartläsning
Ge ditt team   
generatedtext (41)
generatedtext (42)
 

Investera i ett retroperspektiv med fokus på framåtblick för ditt team. Ett konstruktivt och roligt sätt att lyfta det goda, hantera frustrationer och lära tillsammans.

Att se tillbaka:  

  • Skapa förståelse och överblick över vad som har hänt och vart man är på väg
  • Fira framgångar
  • Ventilera, adressera och förstå utmaningar
  • Skörda lärdomar och iterera det gemensamma arbetet
  • Identifiera nästa viktiga steg för att kunna planera framåt
  • Göra en gemensam bucket list
  • Ge gruppen en dos god energi

Workshopen kan köras digitalt eller live. 

 Föreslagen tid 2,5 h 

Att bromsa in och ge sig tid att reflektera tillsammans skapar gemensamma insikter och hjälper till att identifiera lärdomar och vad som är viktigt framöver. När man tillsammans breddar perspektiven och adresserar utmaningar är det lättare att hitta lösningar och att bygga tillit i gruppen. Att skratta tillsammans är alltid roligt och stärker relationer så väl som motivationen.

Låter det intressant? Kontakta Zofi: 

*Foto  av Mael BALLAND på Unsplash