Addends Logo
generatedtext (12)
generatedtext (30)

Impact/Effort Canvas-workshopen hjälper dig och ditt team att fokusera på lösningarna och framtida behov för att lösa problem eller förverkliga nya idéer. Sessionen ger en snabb överblick över möjliga resultat samt en prioriterad lista över åtgärder att vidta.

Resultat:

  • Från problem – till lösningar
  • Från slumpmässiga uppgifter – Till prioriterad lista.
  • Från komplexitet – För att rena översikten

Upplägg:

  • <12 Deltagare/Förmedlare
  • 4 timmar
  • Alla insikter fotodokumenteras och delas till deltagarna.
 


Den här sessionen tar vara på de många fördelarna med LSP-metoden!*
LEGO® SERIOUS PLAY® — Change Builders by Synergy

* ©2020 LEGO Group – LEGO® SERIOUS PLAY®, Minifiguren och Kloss och Knapp-konfigurationerna är varumärken som tillhör LEGO® Group, som inte sponsrar, godkänner eller stöder denna webbplats – mer information här.