Addends Logo
generatedtext (12)
generatedtext (33)
 

Real Time Strategy for the Enterprise är en process för kontinuerligt strategiarbete i en oförutsägbar värld där organisationer och team måste fatta samordnade och meningsfulla beslut.

Världen förändras snabbare än vad planer kan utvecklas och genomföras. Snabbare än vad anställda kan anpassa sig till med planerings- och programmeringsverktyg. Det blir allt svårare att hålla koll på vad som händer i världen. Traditionella affärsstrategiprocesser klarar i allt högre grad inte av hela jobbet. Med detta krävs en levande strategiprocess för att förbli väl positionerad i verksamheten.

Resultat:

  • Från ren vision av framtiden – till tydliga handlingar som tar er dit
  • Från uppdragsbeskrivningar – till gemensam identitet och syfte
  • Från förutsägelser i planer och budgetar – Till tydliga och enkla riktlinjer. (Simple Guiding Principles)

Upplägg:

  • <12 Deltagare/Facilitator
  • 8-10 timmar
  • Alla insikter fotodokumenteras och delas till deltagarna.


Notera – Den här sessionen erbjuds i allmänhet till ledningsgrupper på företags- och gruppnivå

Den här sessionen bygger på de många fördelarna med LSP-metoden!*
LEGO® SERIOUS PLAY® — Change Builders by Synergy

* ©2020 LEGO Group – LEGO® SERIOUS PLAY®, Minifiguren och Kloss och Knapp-konfigurationerna är varumärken som tillhör LEGO® Group, som inte sponsrar, godkänner eller stöder denna webbplats – mer information här.