Addends Logo
generatedtext (12)
generatedtext (28)

Sessionen RealTime Identity for You fokuserar på att deltagarna ska förstå sig själva bättre. Den kan också användas med en grupp, för att utveckla teamet och förstå sina kollegor bättre.

 ”Bli bättre förstådd genom att förstå dig själv bättre” Detta är själva essensen av workshopen. RealTime Identity for You är en session med element av coaching som  ger värdefulla insikter genom personligt utforskande, på ett sätt som är extremt energigivande.

Resultat:

  • Från att ha en titel – till att vara en identitet (i arbetssammanhang)
  • Från att ha en titel – till att vara en identitet (privat)
  • Från att prata – till att kommunicera
  • Från att vara anställd – till att bli värderad

Upplägg:

  • 1 deltagare/förmedlare
  • 3 timmar
  • Alla insikter fotodokumenteras och delas till deltagarna.
 


 

Den här sessionen tar tillvara på de många fördelarna med LSP-metoden!*
LEGO® SERIOUS PLAY® — Change Builders by Synergy

* ©2020 LEGO Group – LEGO® SERIOUS PLAY®, Minifiguren och Kloss och Knapp-konfigurationerna är varumärken som tillhör LEGO® Group, som inte sponsrar, godkänner eller stöder denna webbplats – mer information här.