Addends Logo
generatedtext (12)
generatedtext (32)

Team Canvas hjälper dig att identifiera potentiella konflikter eller olika värderingar inom teamet. I denna Face to Face-session kommer vi att använda LEGO Serious Play-metoden för att öka sammanhållningen i teamet och dess gemensamma ambitioner och interaktioner.

Workshopen fokuserar på de individuella aspekterna hos deltagarna och hur dessa kan vändas till en gemensam mening och mål. Att skapa denna canvas tillsammans kommer att ge teamet ett kraftfullt “kontrakt” sinsemellan och fungera som en vägledning framåt.

Resultat:

  • Skapar gemensam mening till arbetet som utförs i teamet.
  • Skapar samsyn och bildar ett kontrakt som teamet ska arbeta efter.

När teamet lämnar sessionen har teamet tagit sig…

  • Från konflikter – till gemensam mening
  • Från separata individer – till sammanhållet team
  • Från okända – till tydliga mål

Upplägg:

  • <12 Deltagare/Förmedlare
  • 6 timmar
  • Alla insikter fotodokumenteras och delas till deltagarna.
 


Den här sessionen tar vara på de många fördelarna med LSP-metoden!*
LEGO® SERIOUS PLAY® — Change Builders by Synergy

* ©2020 LEGO Group – LEGO® SERIOUS PLAY®, Minifiguren och Kloss och Knapp-konfigurationerna är varumärken som tillhör LEGO® Group, som inte sponsrar, godkänner eller stöder denna webbplats – mer information här.