Addends Logo
generatedtext (12)
generatedtext (48)

I denna digitala/fysiska session kommer vi att använda LEGO Serious Play-metoden för att utforska hur man arbetar i det nya normala. Workshopen fokuserar på de individuella aspekterna som påverkar deltagarna och hur dessa kan vändas till en gemensamt synsätt som stärker balansen mellan arbete och privatliv.

 • Hur jobbar vi idag? – Vilka positiva aspekter av den nuvarande situationen att arbeta hemifrån skall vi hålla fast vid.
 • Hur skulle vi vilja jobba? – Utmaningar att ta itu med för en hälsosammare balans mellan arbete och privatliv
 • Hur kan vi optimera lagarbetet? – Vem och vad gör de det möjligt för oss att få ut det bästa från båda världarna.

Få en bättre förståelse och insikt i hur vi bättre kan rusta oss för arbete i den komplexa värld vi har idag. Gå från konflikter till gemensamma styrkor.

Resultat:

 • Sessionen ger teamet större insikter i hur olika teammedlemmar upplever och optimerar fördelarna med att arbeta hemifrån.
 • Vi utforskar tillsammans vilka individuella och vanliga utmaningar vi skulle vilja ta itu med för att återgå till det nya normala.
 •  Vi utforskar gemensamma möjligheter för att optimera nya normala arbetsätt för hela teamet, med fokus på vem som kan stödja vilken styrka eller utmaning och tar bort det som hindrar oss att nå  bästa möjliga teamwork

Efter att ha lämnat sessionen kommer teamet att ha skapat en gemensam syn på vad optimala arbetsförhållanden betyder för detta specifika team av individer. Man har identifierat vilka hinder eller optimerare man behöver arbeta med för att nå dit, och vem/vilka som kan stödja i att ta bort hinder eller förstärka styrkor.

Upplägg:

 • 4 – 10 deltagare/facilitator
 • 3 timmar
 • Deltagarna arbetar på distans och delar med sig av sitt arbete på digital whiteboard.
 • Alla insikter på den digitala whiteboarden delas som dokumentation till deltagarna
 • Material ska delas ut i förväg – Boka i god tid


Den här sessionen tar vara på de många fördelarna med LSP-metoden!*LEGO® SERIOUS PLAY® — Change Builders by Synergy

* ©2020 LEGO Group – LEGO® SERIOUS PLAY®, Minifiguren och Kloss och Knapp-konfigurationerna är varumärken som tillhör LEGO® Group, som inte sponsrar, godkänner eller stöder denna webbplats – mer information här.