generatedtext-2
Digitalt möte
Det finns många digitala verktyg som gör det lättare att arbeta tillsammans. Här är de vi föredrar och använder mest.

Mötas

ZOOM 

Ett bra verktyg för digitala möten. Det är lätt att vara många men ändå ha överblick. Många bra funktioner som breakout rooms, att facilitatorn kan gå in i olika grupprum och att man kan stänga av mikrofonen för alla samtidigt. 
https://zoom.us/

TEAMS

I mötesverktyget finns moderna standardfunktioner som handuppräckning, grupprum, emojis att reagera med och möjlighet att stänga av mikrofonen för enskilda deltagare. Teams styrka är annars arbetsplattformen, med chat, dokumenthantering och att det är lätt att arbeta i många grupper på en gång och samtidigt ha överblick. 
https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/group-chat-software

GOOGLE MEET

Mötesverktyg via webapp med de flesta funktionerna, där man enkelt gör breakout rooms. 
https://meet.google.com/

Samarbeta

SLACK 

Slack är ett internt kommunikationsverktyg för snabba frågor och svar. Vi har bland annat använt det för intern kommunikation  och som dialogyta för facilitatorer i bakgrunden under workshopar, men det funkar också utmärkt för mindre möten med teamet, sk. “huddles”
I våra kunduppdrag ger det oss möjligheter att integrera mot utvecklings och deployment verktyg för automatiserade uppdateringar.
https://slack.com/

Skapa

MIRO 

Miro är en bra digital samarbetsyta/whiteboard som vi ofta använder till våra workshops. Den är enkel att arbeta med både det lilla och mer komplexa formatet och har bra verktyg för röstning, struktur och tidtagning. 
https://miro.com/

MURAL 

Mural är ett annat bra digitalt verktyg motsvarande Miro. Många bra mallar. Enkelt att komma igång. Bra också att kunna ladda ned en pdf av brädan under olika stadier i workshopen. Även här finns verktyg för röstning och tidtagning
https://www.mural.co/

GOOGLE JAMBOARD

En digital whiteboard där man kan skriva text, lägga till bilder, länkar och annat. Till skillnad från en vanlig whiteboard kan man skapa flera sidor att bläddra emellan inom samma “jam”. Ett bra sätt att arbeta med grupper där varje grupp kan få sin egen sida att arbeta på. 
https://jamboard.google.com/

planera

SESSIONLAB

Sessionlab är ett mycket bra planeringsverktyg för workshops. Tydligt och lätt att tidsberäkna både agenda och detaljerade planeringar. Verkligen ett av våra favortitverktyg! 
https://www.sessionlab.com/