generatedtext (3)

Behöver ni energi? Innovation och kreativitet? Eller har ni kört fast? Finns det frustrationer som behöver adresseras? 

Vi har verktyg att ta er vidare!

 
Vi arbetar oftast med långsiktiga strategiska processer men har också tagit fram ett antal enskilda workshopar som skapar stort värde.  På några timmar kan vi adressera saker som får stor effekt. Här är några exempel på vad vi kan göra.
Hur har distansarbete funkat för er? Börjar det bli dags att komma tillbaka till kontoret? Hur tar vi tillvara på det som har funkat bra under den här tiden och hur kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för våra team att trivas när restriktionerna tas bort?
Digital  Teamsession – LEGO distribueras till deltagare och vi samarbetar sedan fysiskt men digitalt

Med hjälp av 5 Bold Steps Vision Canvas hjälper vi  dig att identifiera och prioritera de steg som behövs för att gå vidare mot företagets eller teamets gemensamma vision.

Teamsession

Att  arbeta tillsammans med verktyget CoCreate Team Canvas hjälper er att identifiera potentiella konflikter eller separata värderingar inom teamet.

Teamsession

Hur jobbar man med strategi i en oförutsägbar värld? Vår process hjälper dig med kontinuerlig strategiplanering för att bättre nå era mål i en oförutsägbar värld

Ledarskapssession

Här fokuserar vi på den effekt ni efterfrågar och den insats ni behöver investera. CoCreate Impact/Effort Canvas-workshopen hjälper dig och ditt team att fokusera på lösningarna och behoven för att lösa problem eller förverkliga nya idéer

Teamsession

En workshop som fokuserar på att låta deltagarna förstå sig själva bättre. Kan användas som en enskild coachingsession eller i grupp för att  skapa bättre förståelse kollegor emellan. Fungerar bra i början av projekt eller vid onboardning av nya teammedlemmar.

Grupp- eller individuell session 

Build a system